หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอำเภอท่าปลา
ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ อำเภอท่าปลา
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 อาคารไกรลาส ห้อง วิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคารไกรลาส ห้อง วิทยาศาสตร์ 28 ก.ย. 2556 09.30 - 16.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 อาคาร ICT ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 อาคาร ICT ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 อาคาร ICT ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 อาคาร ICT ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 หอประชุม 1 (เวที) 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 หอประชุม 1 (เวที) 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 อาคาร ICT ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร ICT ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 อาคารศูนย์กีฬา 4 ต.ค. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป ช่วงเวลาแข่งขัน อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 อาคารศูนย์กีฬา 4 ต.ค. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป ช่วงเวลาแข่งขัน อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 อาคารศูนย์กีฬา 4 ต.ค. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป ช่วงเวลาแข่งขัน อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 อาคารศูนย์กีฬา 4 ต.ค. 2556 9.00 น.เป็นต้นไป ช่วงเวลาแข่งขัน อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 อาคารศูนย์กีฬา 4 ต.ค. 2556 9.00 น.เป็นต้นไป ช่วงเวลาแข่งขัน อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]