หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอำเภอท่าปลา
ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ อำเภอท่าปลา
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.3/2 28 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.3/1 28 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.4 28 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ชั้น ล่าง 28 ก.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ชั้น ล่าง 28 ก.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ชั้น ล่าง 28 ก.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม 1 28 ก.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม 1 28 ก.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 มี 1 ทีม คือ โรงเรียนบ้านห้วยยศ (ไม่มีการแข่งขัน)
-
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 หอประชุม1(อาคารเดิม) 28 ก.ย. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 หอประชุม1(อาคารเดิม) 28 ก.ย. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 หอประชุม1(อาคารเดิม) 28 ก.ย. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 หอประชุม1(อาคารเดิม) 28 ก.ย. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง กลุ่มสาระสังคมฯ 28 ก.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 28 ก.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 28 ก.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 อาคาร ICT ห้อง ป.5/1 28 ก.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 อาคาร ICT ห้อง ป.6/1 28 ก.ย. 2556 9.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]