หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอำเภอท่าปลา
ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ อำเภอท่าปลา
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 หอประชุม1(อาคารเดิม) 27 ก.ย. 2556 13.00 น. เป็นต้นไป
-
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 มี 1 ทีม คือ โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 1(ไม่มีการแข่งขัน)
-
-
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 อาคาร ICT ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป
-
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
-
-
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 อาคารกลั่นวารี ห้อง กลุ่มสาระสุขศึกษา 27 ก.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อาคารกลั่นวารี ห้อง กลุ่มสาระสุขศึกษา 27 ก.ย. 2556 13.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]