หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอำเภอท่าปลา
ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ อำเภอท่าปลา
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/1 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/1 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/1 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.2/1 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/2 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.2/2 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/1 27 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/1 27 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.2/1 27 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/2 27 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 มี 1 ทีม คือ โรงเรียนนิคมฯ สงเคราะห์ 3(ไม่มีการแข่งขัน)
-
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 มี 1 ทีม คือ โรงเรียนบ้านโป่งพาน (ไม่มีการแข่งขัน)
-
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.3/2 27 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.3/1 27 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]