หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 30 17 73.91% 6 26.09% 0 0% 0 0% 23
2 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 40 16 72.73% 5 22.73% 0 0% 1 4.55% 22
3 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 24 16 84.21% 1 5.26% 2 10.53% 0 0% 19
4 โรงเรียนบ้านปากปาด 39 13 56.52% 7 30.43% 2 8.7% 1 4.35% 23
5 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 22 12 92.31% 0 0% 0 0% 1 7.69% 13
6 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 31 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
7 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 39 11 61.11% 2 11.11% 4 22.22% 1 5.56% 18
8 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 25 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
9 โรงเรียนสว่างวิทย์ 13 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
10 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 22 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
11 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 23 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 15 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
13 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 21 9 81.82% 0 0% 2 18.18% 0 0% 11
14 โรงเรียนบ้านนาไพร 21 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
15 โรงเรียนบ้านนาบัว 21 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
16 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 18 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
17 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 15 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
18 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 26 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
19 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 14 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
20 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 14 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
21 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
22 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 18 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
23 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 13 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 9 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
25 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญวันครู 2503) 16 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
26 โรงเรียนวัดวังกอง 9 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
27 โรงเรียนบ้านม่วง 12 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
28 โรงเรียนบ้านทรายขาว 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
29 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 15 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
30 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
31 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 20 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
32 โรงเรียนวัดนาขุม 13 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
33 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
34 โรงเรียนบ้านสุมข้าม 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
35 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 19 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 11 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
37 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 12 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
38 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 9 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
40 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
41 โรงเรียนบ้านน้ำลี 8 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
42 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
43 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
44 โรงเรียนวัดหนองหิน 8 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 9 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
46 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 9 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 9 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
48 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 8 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
50 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 7 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนบ้านซําบ้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนบ้านนาแซง 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนบ้านห้วยยศ 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 10 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดปากไพร 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
58 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 6 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
61 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
62 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 5 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านย่านดู่ 6 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
65 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านต้นม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านห้วยหูด 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนสมพงษ์วิทยา 5 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
72 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 5 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]