สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปากปาด 24 8 3 1 35
2 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 24 3 7 1 34
3 น้ำพร้าสามัคคี 20 1 3 0 24
4 บ้านเด่นเหล็ก 19 8 1 2 28
5 บ้านบ่อเบี้ย 19 7 2 2 28
6 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 19 5 3 2 27
7 ป่ากั้งวิทยา 19 2 4 0 25
8 บ้านห้วยลึก 19 2 0 1 21
9 บ้านนาบัว 14 2 2 1 18
10 บ้านน้ำหมัน 14 0 1 0 15
11 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 13 4 0 1 17
12 บ้านนาไพร 13 3 5 0 21
13 บ้านห้วยสูน 13 2 5 0 20
14 บ้านห้วยคอม 13 0 4 1 17
15 บ้านห้วยยาง 12 4 5 3 21
16 บ้านสีเสียดบํารุง 12 2 3 1 17
17 สว่างวิทย์ 12 0 0 0 12
18 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 11 2 2 0 15
19 บ้านห้วยผึ้ง 11 0 2 0 13
20 จริมอนุสรณ์ 2 10 2 5 0 17
21 บ้านนาหน่ำ 9 2 1 2 12
22 วัดจอมแจ้ง 8 3 5 0 16
23 อนุบาลบ้านโคก 8 2 2 1 12
24 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 8 1 0 0 9
25 บ้านห้วยมุ่น 7 7 4 1 18
26 อนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญวันครู 2503) 7 4 4 0 15
27 บ้านม่วง 7 3 2 0 12
28 สิงห์คอมพิทยา 7 0 2 0 9
29 ราชประชานุเคราะห์ 13 7 0 1 1 8
30 วัดวังสัมพันธ์ 6 4 1 0 11
31 บ้านหนองแห้ว 6 2 3 0 11
32 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 6 2 1 0 9
33 วัดนาขุม 6 2 0 1 8
34 บ้านน้ำลี 6 0 2 0 8
35 บ้านน้ำแพ 5 2 2 0 9
36 วัดหนองหิน 5 2 1 0 8
37 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 5 1 0 0 6
38 บ้านนาแซง 5 1 0 0 6
39 วัดวังกอง 5 0 2 2 7
40 จริมอนุสรณ์1 5 0 2 0 7
41 บ้านทรายขาว 5 0 1 0 6
42 บ้านปางเกลือ 5 0 0 0 5
43 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 4 2 2 0 8
44 บ้านสุมข้าม 4 1 0 1 5
45 บ้านโป่งพาน 4 0 3 0 7
46 บ้านห้วยไคร้ 4 0 2 0 6
47 บ้านใหม่ 4 0 0 0 4
48 บ้านห้วยเดื่อ 3 4 0 2 7
49 วัดโพธิ์ชัย 3 1 1 0 5
50 บ้านห้วยแมง 3 1 0 0 4
51 บ้านห้วยยศ 3 0 3 0 6
52 บ้านห้วยต้าวิทยา 3 0 1 0 4
53 บ้านกิ่วเคียน 3 0 1 0 4
54 บ้านนาผักฮาด 3 0 1 0 4
55 บ้านท่าโพธิ์ 3 0 1 0 4
56 บ้านปางคอม 3 0 0 0 3
57 บ้านนาไร่เดียว 2 2 2 0 6
58 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 2 2 1 0 5
59 บ้านน้ำลัดสามัคคี 2 2 1 0 5
60 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 2 0 1 0 3
61 บ้านห้วยครั่ง 2 0 1 0 3
62 บ้านซําบ้อ 2 0 0 0 2
63 บ้านม่วงชุม 1 5 1 2 7
64 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1 3 0 0 4
65 สมพงษ์วิทยา 1 2 2 0 5
66 บ้านย่านดู่ 1 1 2 1 4
67 บ้านห้วยโป่ง 1 1 2 0 4
68 วัดปากไพร 1 1 0 1 2
69 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1 1 0 0 2
70 บ้านห้วยหูด 1 1 0 0 2
71 บ้านน้ำต๊ะ 1 0 4 1 5
72 บ้านนาต้นโพธิ์ 1 0 1 0 2
73 บ้านห้วยก้านเหลือง 1 0 1 0 2
74 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 0 0 0 1
75 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1 0 0 0 1
76 บ้านต้นม่วง 1 0 0 0 1
77 บ้านไร่ตีนตก 1 0 0 0 1
78 บ้านท่าเรือ 1 0 0 0 1
79 บ้านเดิ่น 0 1 1 0 2
80 บ้านเด่นชาติ 0 1 1 0 2
81 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 1 0 0 1
82 บ้านวังหัวดอย 0 1 0 0 1
83 บ้านโป่งปุ้น 0 0 1 0 1
84 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 0 0 1 0
รวม 524 129 130 33 783