สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 24 3 7 1 34
2 บ้านปากปาด 23 8 3 1 34
3 น้ำพร้าสามัคคี 20 1 3 0 24
4 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 19 5 3 2 27
5 ป่ากั้งวิทยา 18 2 4 0 24
6 บ้านห้วยลึก 17 2 0 1 19
7 บ้านบ่อเบี้ย 16 7 2 2 25
8 บ้านเด่นเหล็ก 15 8 1 2 24
9 บ้านนาบัว 14 2 2 1 18
10 บ้านนาไพร 13 3 5 0 21
11 บ้านน้ำหมัน 13 0 1 0 14
12 บ้านห้วยยาง 12 4 5 3 21
13 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 12 4 0 1 16
14 บ้านห้วยสูน 12 2 5 0 19
15 บ้านสีเสียดบํารุง 12 2 3 1 17
16 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 11 2 2 0 15
17 บ้านห้วยคอม 11 0 4 1 15
18 บ้านห้วยผึ้ง 11 0 2 0 13
19 จริมอนุสรณ์ 2 10 2 5 0 17
20 สว่างวิทย์ 10 0 0 0 10
21 วัดจอมแจ้ง 8 3 5 0 16
22 อนุบาลบ้านโคก 8 2 2 1 12
23 บ้านห้วยมุ่น 7 7 4 1 18
24 อนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญวันครู 2503) 7 4 4 0 15
25 บ้านม่วง 7 3 2 0 12
26 บ้านนาหน่ำ 7 2 1 2 10
27 ราชประชานุเคราะห์ 13 7 0 1 1 8
28 วัดวังสัมพันธ์ 6 4 1 0 11
29 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 6 2 1 0 9
30 วัดนาขุม 6 2 0 1 8
31 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 6 1 0 0 7
32 สิงห์คอมพิทยา 6 0 2 0 8
33 บ้านน้ำแพ 5 2 2 0 9
34 วัดหนองหิน 5 2 1 0 8
35 บ้านนาแซง 5 1 0 0 6
36 จริมอนุสรณ์1 5 0 2 0 7
37 บ้านทรายขาว 5 0 1 0 6
38 บ้านปางเกลือ 5 0 0 0 5
39 บ้านสุมข้าม 4 1 0 1 5
40 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 4 1 0 0 5
41 บ้านโป่งพาน 4 0 3 0 7
42 บ้านห้วยไคร้ 4 0 2 0 6
43 บ้านใหม่ 4 0 0 0 4
44 บ้านห้วยเดื่อ 3 4 0 2 7
45 บ้านหนองแห้ว 3 2 3 0 8
46 วัดโพธิ์ชัย 3 1 1 0 5
47 บ้านห้วยยศ 3 0 3 0 6
48 วัดวังกอง 3 0 2 2 5
49 บ้านน้ำลี 3 0 2 0 5
50 บ้านห้วยต้าวิทยา 3 0 1 0 4
51 บ้านกิ่วเคียน 3 0 1 0 4
52 บ้านนาผักฮาด 3 0 1 0 4
53 บ้านท่าโพธิ์ 3 0 1 0 4
54 บ้านปางคอม 3 0 0 0 3
55 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 2 2 2 0 6
56 บ้านนาไร่เดียว 2 2 2 0 6
57 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 2 2 1 0 5
58 บ้านน้ำลัดสามัคคี 2 2 1 0 5
59 บ้านห้วยแมง 2 1 0 0 3
60 บ้านห้วยครั่ง 2 0 1 0 3
61 บ้านซําบ้อ 2 0 0 0 2
62 บ้านม่วงชุม 1 5 1 2 7
63 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1 3 0 0 4
64 สมพงษ์วิทยา 1 2 2 0 5
65 บ้านย่านดู่ 1 1 2 1 4
66 บ้านห้วยโป่ง 1 1 2 0 4
67 วัดปากไพร 1 1 0 1 2
68 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1 1 0 0 2
69 บ้านห้วยหูด 1 1 0 0 2
70 บ้านน้ำต๊ะ 1 0 4 1 5
71 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 1 0 1 0 2
72 บ้านนาต้นโพธิ์ 1 0 1 0 2
73 บ้านห้วยก้านเหลือง 1 0 1 0 2
74 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 0 0 0 1
75 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1 0 0 0 1
76 บ้านไร่ตีนตก 1 0 0 0 1
77 บ้านท่าเรือ 1 0 0 0 1
78 บ้านเดิ่น 0 1 1 0 2
79 บ้านเด่นชาติ 0 1 1 0 2
80 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 1 0 0 1
81 บ้านวังหัวดอย 0 1 0 0 1
82 บ้านโป่งปุ้น 0 0 1 0 1
83 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 0 0 1 0
รวม 487 129 130 33 779