สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเด่นเหล็ก 13 2 1 16 17 6 0 0 23
2 น้ำพร้าสามัคคี 7 3 1 11 16 1 2 0 19
3 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 7 2 4 13 11 4 3 2 18
4 บ้านน้ำหมัน 6 1 1 8 8 0 0 0 8
5 บ้านห้วยสูน 6 1 0 7 9 0 2 0 11
6 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 5 3 4 12 11 2 4 1 17
7 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 5 1 3 9 9 1 0 1 10
8 บ้านปากปาด 4 8 4 16 13 7 2 1 22
9 บ้านนาไพร 4 2 2 8 8 2 1 0 11
10 บ้านบ่อเบี้ย 3 7 6 16 16 5 0 1 21
11 สว่างวิทย์ 3 3 3 9 11 0 0 0 11
12 จริมอนุสรณ์ 2 3 3 2 8 9 2 3 0 14
13 บ้านห้วยคอม 3 3 0 6 8 0 0 1 8
14 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 3 3 0 6 7 0 0 0 7
15 บ้านห้วยลึก 3 2 4 9 12 0 0 1 12
16 บ้านนาหน่ำ 3 2 1 6 7 2 0 0 9
17 บ้านห้วยผึ้ง 3 2 1 6 7 0 0 0 7
18 บ้านสีเสียดบํารุง 3 2 0 5 4 1 1 0 6
19 บ้านสุมข้าม 3 1 0 4 4 0 0 0 4
20 บ้านปางเกลือ 3 0 1 4 4 0 0 0 4
21 ป่ากั้งวิทยา 2 4 1 7 11 0 0 0 11
22 ราชประชานุเคราะห์ 13 2 1 2 5 6 0 0 1 6
23 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 2 1 0 3 3 0 1 0 4
24 บ้านน้ำลี 2 0 1 3 3 0 0 0 3
25 บ้านโป่งพาน 2 0 0 2 2 0 1 0 3
26 จริมอนุสรณ์1 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 บ้านห้วยยศ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1 3 4 8 9 1 0 0 10
29 บ้านทรายขาว 1 2 1 4 5 0 0 0 5
30 สิงห์คอมพิทยา 1 2 0 3 3 0 0 0 3
31 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1 1 3 5 4 1 1 0 6
32 วัดจอมแจ้ง 1 1 2 4 6 2 2 0 10
33 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1 1 1 3 3 1 0 0 4
34 บ้านหนองแห้ว 1 1 1 3 3 1 0 0 4
35 บ้านม่วง 1 1 0 2 5 0 1 0 6
36 วัดหนองหิน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
37 วัดวังกอง 1 0 2 3 5 0 2 1 7
38 วัดนาขุม 1 0 1 2 4 1 0 1 5
39 บ้านนาแซง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
40 บ้านม่วงชุม 1 0 1 2 1 3 1 1 5
41 บ้านห้วยไคร้ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
42 บ้านห้วยต้าวิทยา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
43 บ้านกิ่วเคียน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
44 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 อนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญวันครู 2503) 0 4 0 4 5 4 1 0 10
47 บ้านห้วยยาง 0 2 3 5 7 2 1 2 10
48 บ้านห้วยมุ่น 0 2 3 5 3 3 0 0 6
49 วัดวังสัมพันธ์ 0 1 1 2 4 2 1 0 7
50 บ้านห้วยแมง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
51 บ้านน้ำต๊ะ 0 1 1 2 1 0 1 1 2
52 อนุบาลบ้านโคก 0 1 0 1 6 2 1 1 9
53 บ้านท่าโพธิ์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
54 บ้านนาผักฮาด 0 1 0 1 3 0 0 0 3
55 บ้านห้วยเดื่อ 0 1 0 1 2 2 0 1 4
56 บ้านซําบ้อ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
57 วัดปากไพร 0 1 0 1 1 1 0 1 2
58 บ้านต้นม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านนาบัว 0 0 2 2 8 1 1 1 10
60 สมพงษ์วิทยา 0 0 2 2 0 2 1 0 3
61 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
62 วัดโพธิ์ชัย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
63 บ้านนาต้นโพธิ์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
64 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
65 บ้านย่านดู่ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
66 บ้านห้วยหูด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
67 บ้านไร่ตีนตก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
68 บ้านน้ำแพ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
69 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
70 บ้านน้ำลัดสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
71 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
72 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
73 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
74 บ้านเด่นชาติ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
75 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 122 88 79 289 343 72 39 21 454