สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 12 6 6 24 24 3 7 1 34
2 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 10 5 6 21 19 5 3 2 27
3 บ้านเด่นเหล็ก 10 2 3 15 15 8 1 2 24
4 บ้านปากปาด 9 10 8 27 23 8 3 1 34
5 น้ำพร้าสามัคคี 9 3 3 15 20 1 3 0 24
6 บ้านสีเสียดบํารุง 8 3 0 11 12 2 3 1 17
7 บ้านห้วยสูน 8 2 0 10 12 2 5 0 19
8 บ้านน้ำหมัน 7 4 2 13 13 0 1 0 14
9 ป่ากั้งวิทยา 6 6 1 13 18 2 4 0 24
10 บ้านนาไพร 5 5 3 13 13 3 5 0 21
11 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 4 5 5 14 12 4 0 1 16
12 บ้านห้วยคอม 4 3 1 8 11 0 4 1 15
13 บ้านห้วยผึ้ง 4 3 1 8 11 0 2 0 13
14 สว่างวิทย์ 4 2 2 8 10 0 0 0 10
15 บ้านห้วยลึก 3 3 8 14 17 2 0 1 19
16 จริมอนุสรณ์ 2 3 3 3 9 10 2 5 0 17
17 บ้านปางเกลือ 3 1 1 5 5 0 0 0 5
18 บ้านสุมข้าม 3 1 0 4 4 1 0 1 5
19 บ้านใหม่ 3 1 0 4 4 0 0 0 4
20 บ้านห้วยยศ 3 0 0 3 3 0 3 0 6
21 บ้านบ่อเบี้ย 2 8 8 18 16 7 2 2 25
22 บ้านห้วยมุ่น 2 4 6 12 7 7 4 1 18
23 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 2 4 0 6 6 1 0 0 7
24 วัดจอมแจ้ง 2 2 3 7 8 3 5 0 16
25 ราชประชานุเคราะห์ 13 2 2 2 6 7 0 1 1 8
26 วัดหนองหิน 2 2 1 5 5 2 1 0 8
27 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 2 1 3 6 6 2 1 0 9
28 บ้านนาหน่ำ 2 1 1 4 7 2 1 2 10
29 จริมอนุสรณ์1 2 1 1 4 5 0 2 0 7
30 บ้านโป่งพาน 2 0 0 2 4 0 3 0 7
31 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 2 0 0 2 2 2 2 0 6
32 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1 6 5 12 11 2 2 0 15
33 บ้านนาบัว 1 3 3 7 14 2 2 1 18
34 บ้านห้วยยาง 1 2 7 10 12 4 5 3 21
35 บ้านม่วง 1 2 1 4 7 3 2 0 12
36 บ้านทรายขาว 1 2 1 4 5 0 1 0 6
37 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1 2 1 4 4 1 0 0 5
38 บ้านนาแซง 1 1 1 3 5 1 0 0 6
39 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1 1 1 3 2 2 1 0 5
40 วัดนาขุม 1 0 1 2 6 2 0 1 8
41 บ้านห้วยไคร้ 1 0 1 2 4 0 2 0 6
42 วัดโพธิ์ชัย 1 0 1 2 3 1 1 0 5
43 บ้านห้วยต้าวิทยา 1 0 1 2 3 0 1 0 4
44 บ้านม่วงชุม 1 0 1 2 1 5 1 2 7
45 บ้านหนองแห้ว 1 0 0 1 3 2 3 0 8
46 บ้านกิ่วเคียน 1 0 0 1 3 0 1 0 4
47 บ้านนาไร่เดียว 1 0 0 1 2 2 2 0 6
48 บ้านห้วยครั่ง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
49 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2
50 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 อนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญวันครู 2503) 0 4 1 5 7 4 4 0 15
52 สิงห์คอมพิทยา 0 3 3 6 6 0 2 0 8
53 บ้านห้วยเดื่อ 0 2 1 3 3 4 0 2 7
54 อนุบาลบ้านโคก 0 2 0 2 8 2 2 1 12
55 วัดวังสัมพันธ์ 0 1 2 3 6 4 1 0 11
56 บ้านน้ำต๊ะ 0 1 1 2 1 0 4 1 5
57 บ้านนาผักฮาด 0 1 0 1 3 0 1 0 4
58 บ้านท่าโพธิ์ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
59 บ้านห้วยแมง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
60 บ้านซําบ้อ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
61 วัดปากไพร 0 1 0 1 1 1 0 1 2
62 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
63 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดวังกอง 0 0 2 2 3 0 2 2 5
65 สมพงษ์วิทยา 0 0 2 2 1 2 2 0 5
66 บ้านน้ำแพ 0 0 1 1 5 2 2 0 9
67 บ้านน้ำลี 0 0 1 1 3 0 2 0 5
68 บ้านย่านดู่ 0 0 1 1 1 1 2 1 4
69 บ้านห้วยหูด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
70 บ้านนาต้นโพธิ์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
71 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
72 บ้านไร่ตีนตก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
73 บ้านปางคอม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
74 บ้านน้ำลัดสามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
75 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
76 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
77 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
78 บ้านเดิ่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
79 บ้านเด่นชาติ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
80 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
81 บ้านวังหัวดอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
82 บ้านโป่งปุ้น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
83 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 159 132 122 413 487 129 130 33 746