สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเด่นเหล็ก 14 2 3 19 19 8 1 2 28
2 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 12 6 6 24 24 3 7 1 34
3 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 10 5 6 21 19 5 3 2 27
4 บ้านปากปาด 9 10 9 28 24 8 3 1 35
5 น้ำพร้าสามัคคี 9 3 3 15 20 1 3 0 24
6 บ้านห้วยสูน 9 2 0 11 13 2 5 0 20
7 บ้านน้ำหมัน 8 4 2 14 14 0 1 0 15
8 บ้านสีเสียดบํารุง 8 3 0 11 12 2 3 1 17
9 ป่ากั้งวิทยา 6 7 1 14 19 2 4 0 25
10 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 5 5 5 15 13 4 0 1 17
11 บ้านนาไพร 5 5 3 13 13 3 5 0 21
12 บ้านห้วยคอม 5 4 1 10 13 0 4 1 17
13 บ้านห้วยลึก 5 3 8 16 19 2 0 1 21
14 บ้านบ่อเบี้ย 4 9 8 21 19 7 2 2 28
15 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 4 4 0 8 8 1 0 0 9
16 สว่างวิทย์ 4 3 3 10 12 0 0 0 12
17 บ้านห้วยผึ้ง 4 3 1 8 11 0 2 0 13
18 จริมอนุสรณ์ 2 3 3 3 9 10 2 5 0 17
19 บ้านนาหน่ำ 3 2 1 6 9 2 1 2 12
20 บ้านปางเกลือ 3 1 1 5 5 0 0 0 5
21 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 3 1 0 4 4 2 2 0 8
22 บ้านสุมข้าม 3 1 0 4 4 1 0 1 5
23 บ้านใหม่ 3 1 0 4 4 0 0 0 4
24 บ้านห้วยยศ 3 0 0 3 3 0 3 0 6
25 บ้านห้วยมุ่น 2 4 6 12 7 7 4 1 18
26 วัดจอมแจ้ง 2 2 3 7 8 3 5 0 16
27 ราชประชานุเคราะห์ 13 2 2 2 6 7 0 1 1 8
28 วัดหนองหิน 2 2 1 5 5 2 1 0 8
29 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 2 1 3 6 6 2 1 0 9
30 บ้านหนองแห้ว 2 1 1 4 6 2 3 0 11
31 จริมอนุสรณ์1 2 1 1 4 5 0 2 0 7
32 บ้านน้ำลี 2 0 2 4 6 0 2 0 8
33 บ้านโป่งพาน 2 0 0 2 4 0 3 0 7
34 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1 6 5 12 11 2 2 0 15
35 บ้านนาบัว 1 3 3 7 14 2 2 1 18
36 สิงห์คอมพิทยา 1 3 3 7 7 0 2 0 9
37 บ้านห้วยยาง 1 2 7 10 12 4 5 3 21
38 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1 2 2 5 5 1 0 0 6
39 บ้านม่วง 1 2 1 4 7 3 2 0 12
40 บ้านทรายขาว 1 2 1 4 5 0 1 0 6
41 บ้านนาแซง 1 1 1 3 5 1 0 0 6
42 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1 1 1 3 2 2 1 0 5
43 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 1 1 0 2 2 0 1 0 3
44 วัดวังกอง 1 0 2 3 5 0 2 2 7
45 วัดนาขุม 1 0 1 2 6 2 0 1 8
46 บ้านห้วยไคร้ 1 0 1 2 4 0 2 0 6
47 วัดโพธิ์ชัย 1 0 1 2 3 1 1 0 5
48 บ้านห้วยต้าวิทยา 1 0 1 2 3 0 1 0 4
49 บ้านม่วงชุม 1 0 1 2 1 5 1 2 7
50 บ้านกิ่วเคียน 1 0 0 1 3 0 1 0 4
51 บ้านนาไร่เดียว 1 0 0 1 2 2 2 0 6
52 บ้านห้วยครั่ง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
53 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2
54 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 อนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญวันครู 2503) 0 4 1 5 7 4 4 0 15
56 บ้านห้วยเดื่อ 0 2 1 3 3 4 0 2 7
57 อนุบาลบ้านโคก 0 2 0 2 8 2 2 1 12
58 วัดวังสัมพันธ์ 0 1 2 3 6 4 1 0 11
59 บ้านห้วยแมง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
60 บ้านน้ำต๊ะ 0 1 1 2 1 0 4 1 5
61 บ้านนาผักฮาด 0 1 0 1 3 0 1 0 4
62 บ้านท่าโพธิ์ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
63 บ้านซําบ้อ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
64 วัดปากไพร 0 1 0 1 1 1 0 1 2
65 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านต้นม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 สมพงษ์วิทยา 0 0 2 2 1 2 2 0 5
68 บ้านน้ำแพ 0 0 1 1 5 2 2 0 9
69 บ้านย่านดู่ 0 0 1 1 1 1 2 1 4
70 บ้านห้วยหูด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
71 บ้านนาต้นโพธิ์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
72 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
73 บ้านไร่ตีนตก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
74 บ้านปางคอม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
75 บ้านน้ำลัดสามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
76 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
77 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
78 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
79 บ้านเดิ่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
80 บ้านเด่นชาติ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
81 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
82 บ้านวังหัวดอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
83 บ้านโป่งปุ้น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
84 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 181 140 128 449 524 129 130 33 783