ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสว่างวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน