ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชําบอน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำแพ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน