ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุมข้าม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญวันครู 2503) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน