ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวังกอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสว่างวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนสมพงษ์วิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน