ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน