ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญวันครู 2503) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดวังกอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน