หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 30 46 30
2 002 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 40 63 43
3 003 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 48 85 61
4 004 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 50 103 59
5 005 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 58 116 79
6 006 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 45 113 65
7 007 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 50 91 58
8 008 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 38 106 57
9 009 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 53 79 61
10 010 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 39 86 56
11 011 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 38 96 58
12 012 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 47 89 62
13 013 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 11 23 11
14 014 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 33 53 33
รวม 580 1149 733
1882

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน sil63pbn.net หรือ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]