สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 135 18 0 0 153
2 เชียงคำวิทยาคม 112 18 5 4 135
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 78 23 15 6 116
4 ดอกคำใต้วิทยาคม 69 24 11 4 104
5 แม่ใจวิทยาคม 62 30 11 8 103
6 จุนวิทยาคม 60 28 5 1 93
7 ดงเจนวิทยาคม 60 21 12 6 93
8 ฝายกวางวิทยาคม 50 20 14 2 84
9 ราชประชานุเคราะห์ 24 49 20 9 9 78
10 ฟากกว๊านวิทยาคม 47 33 6 8 86
11 เชียงม่วนวิทยาคม 47 26 7 3 80
12 ปงพัฒนาวิทยาคม 46 28 12 6 86
13 ภูซางวิทยาคม 46 23 9 4 78
14 ปงรัชดาภิเษก 43 27 8 0 78
15 พญาลอวิทยาคม 34 13 7 6 54
16 ถ้ำปินวิทยาคม 33 20 9 8 62
17 ขุนควรวิทยาคม 33 12 10 3 55
18 งำเมืองวิทยาคม 27 16 11 9 54
19 พะเยาประสาธน์วิทย์ 24 20 13 5 57
20 พินิตประสาธน์ 7 5 7 3 19
21 วัดหย่วนวิทยา 2 8 6 5 16
22 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 2 3 0 6
23 ประชาบำรุง 1 1 1 2 3
รวม 1,066 436 191 102 1,693