เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
29 ส.ค. 2556
30 ส.ค. 2556
31 ส.ค. 2556
4 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

ให้เข้าสู่ระบบโรงเรียนก่อน การสั่งพิมพ์ มี 2 แบบ คือ สั่งพิมพ์ทีละรายการ หรือ สั่งพิมพ์แบบทั้งกลุ่มสาระ ดังภาพ

การพิมพ์เกียรติบัตรกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน

สามารถสั่งพิมพ์ได้จากหน้าเว็บหลัก (ไม่ต้องเข้าสู่ระบบก็ได้) ดังภาพ

 
 

ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละโรงเ่รียน ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และผลการตัดสินของแต่ละรายการแข่งขัน ก่อนที่ระบบจะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้ ในวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 
 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

การแก้ไขรายชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ให้สู่เข้าระบบโรงเรียนเหมือนตอนลงทะเบียน เลือกเมนู แก้ไข + เปลี่ยนตัว ตามภาพด้านบน ให้เลือกประเภทการแก้ไขเป็น "แก้ไขชื่อ"

 กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขรายชื่อได้ ให้ส่งข้อมูลการแก้ไข (ชื่อโรงเรียน, รายการแข่งขัน, ชื่อเดิม, ชื่อใหม่) มาที่ [email protected]) หากทำการแก้ไขแล้วจะทำการตอบกลับอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ

"การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2556 " ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 
 

 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

การแข่งขันทักษะวิชาการ

ทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

การประกวดรางวัล OBEC AWARDS

การประกวดสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

 
 

แจ้งแต่ละศูนย์สาระการเรียนรู้ ตรวจสอบคำร้องแก้ไขข้อมูล

เนื่องจากขณะนี้มีการยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ทั้งการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนตัว นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในแต่ละรายการแข่งขัน ดังนั้นจึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละศูนย์สาระการเรียนรู้ หมั่นตรวจสอบคำร้อง และอนุญาตคำร้อง เป็นระยะๆ จนถึงวันแข่งขัน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

 
 

 
 

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 

 
ประกาศรายการแข่งขัน Text Editor

ผู้เข้าแข่งขันรายการ Text Editor ให้เตรียมอุปกรณ์ ดังนี้

- Flash Drive เปล่า

- หูฟัง (หากต้องการใช้)

- การตรวจชิ้นงานจะใช้โปรแกรม Internet Explorer เท่านั้น

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 10:08 น.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยมีรายชื่อกรรมการ ดังเอกสารตามแนบ

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 10:36 น.
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันรายการ Spelling Bee และ Impromptu Speech ม.ปลาย
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันรายการ Spelling Bee และ Impromptu Speech ม.ปลาย จากเดิมที่เลื่อนการแข่งขันเป็นวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เปลี่ยนเป็นวันแข่งขันเดิม คือ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 18:25 น.
จุดแข่งขันทักษะ สาระการงานอาชีพ ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม

ดาวน์โหลดจุดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 18:08 น.
ประชาสัมพันธ์รายการแข่งขันทักษะ Story Telling
โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ Story Telling ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ขอให้นักเรียนนำบทนิทานมาส่งให้คณะกรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน (ส่งในเวลารายงานตัว) จำนวน 7 ชุด ค่ะ
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 15:39 น.
ประชาสัมพันธ์รายการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

กำหนดการกิจกรรมแข่งขันโครงงานประเภททดลอง

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 15:31 น.
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Multi Skills Competition
ประชาสัมพันธ์วันแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-3 แข่งวันที่ 30 สิงหาคม 2556 และ ม.4-6 วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ห้อง 428 (Sound Lab) และขอให้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเตรียมอุปกรณ์(สี)สำหรับทักษะ Pictures Dictation มาเอง
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 17:13 น.
โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งรายงาน (paper) จาก 6 เล่ม เป็น 3 เล่ม นำมาส่งในวันแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 16:14 น.
รายละเอียดการแข่งขันอาเซียน Quiz ระดับ ชั้น ม. 1 – 3 และ ม. 4 – 6

ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันอาเซียน Quiz 
ระดับ ชั้น ม. 1 – 3 และ ม. 4 – 6

มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ครูสกาวรัตน์ ศรีธิ 
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 081-7064378

 

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 14:15 น.
แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันในการแข่งขันเครื่องบินพลังยางและเครื่องบินบังคับวิทยุ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันในการแข่งขันเครื่องบินพลังยางและเครื่องบินบังคับวิทยุ จากเดิมวันที่ 2-3 กันยายน 2556 เป็นวันที่ 30- 31 สิงหาคม 2556 ติดต่อสอบถามที่ ครูพชร โหจินดารัตน์ 081-0350666

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 14:29 น.
ประชาสัมพันธ์รายการแข่งขัน 2D Animation
แจ้งสรุปการประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2556
ประกาศกลุ่มสาระภาษาำไทย
รายละเอียดการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6
แจ้งกรรมการประเมิน Obec Awards ทุกท่าน
หัวข้อการแข่งขัน Speech ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดวาระการประชุม ครั้งที่ 1
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 33
จำนวนทีม 1,873
จำนวนนักเรียน 4,477
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,564
จำนวนกรรมการ 1,736
ครู+นักเรียน 7,041
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,777
ประกาศผลแล้ว 212/290 (73.10%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 104
สัปดาห์ที่แล้ว 150
เดือนนี้ 188
เดือนที่แล้ว 187
ปีนี้ 5,179
ทั้งหมด 280,236