หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
-
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคารหน้าเสาธง ชั้น 3 6 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 4 - 6
08.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ห้องจริยธรรม 6 พ.ย. 2556 08.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดศรีบุญเรือง บริเวณอุโบสถ ห้อง เต็นท์ 1 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดศรีบุญเรือง บริเวณอุโบสถ ห้อง เต็นท์ 2 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง บริเวณอุโบสถ ห้อง เต็นท์ 3 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
-
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 วัดศรีบุญเรือง ศาลาสุโรไลยย ห้องประชุม 2 6 พ.ย. 2556 13.00-14.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ลานหน้าเสาธง ชั้น ป.1-6 6 พ.ย. 2556 08.00-16.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคารหน้าเสาธง ชั้น ชั้น3 6 พ.ย. 2556 08.00-16.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคารหน้าเสาธง ชั้น 3 6 พ.ย. 2556 08.00-16.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคารหน้าเสาธง ชั้น 3 6 พ.ย. 2556 08.00-16.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดศรีบุญเรือง ศาลาสุโรไลยย ห้องประชุม 1 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดศรีบุญเรือง ศาลาสุโรไลยย ห้องประชุม 2 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง ศาลาการเปรียญ 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 วัดศรีบุญเรือง ศาลาสุโรไลยย ห้องประชุม 1 6 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมคิด ศรีธร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Tel : 080-1225455 Email : [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]