เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 พ.ย. 2556
7 พ.ย. 2556
8 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
** เชิญประชุมโรงเรียนตัวแทน สพป.มส.2 เข้าแข่งขันในระดับภาคเหนือ และคณะกรรมการดำเนินงาน **
ณ ประชุมบัวตอง สพป.มส.2 เวลา 09.00 น.

ดาวน์โหลด : หนังสือเชิญประชุม | ประกาศผลโรงเรียนตัวแทน | รายชื่อแนบท้ายประกาศ | รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับภาคเหนือ | สรุปจำนวนโรงเรียนตัวแทน | สูจิบัตร | กิจกรรม สถานที่ ผู้ประสาน | ข้อมูลที่พัก อัปเดรต 19 พย.56 | ข้อแนะนำสำหรับโรงเรียนในการเข้าร่วมงานศิลปฯภาคเหนือ ณ เพชรบูรณ์ | หนังสือนำส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานศิลปฯภาคเหนือ ณ เพชรบูรณ์ | รายชื่อดังแนบ
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63

รายละเอียดการจัดนิทรรศการและกิจกรรมคลินิกครู
 
 
** ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด**
แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนและครูผู้สอนที่เป็นตัวแทนในระดับภาคเหนือ

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63

** บัดนี้ระด้บภาคได้ปิดระบบการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูล ของสำนักงานเขตพื้นที่แล้วตามกำหนดเวลา เมื่อวันที่ 20 พย.56 หากโรงเรียนใดต้องการแก้ไขข้อมูล จะต้องดำเนินการด้วยตนเองในระบบการจัดการแข่งขันในระดับภาคเหนือบนไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่่ 63 >> ขั้นตอนการเปลี่ยนตัว | หนังสือแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตัว | ดูหลักเกณฑ์เพิ่มเติม

*** บัดนี้สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้แล้วนะครับ ***
เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูลและทดลองออกเกียรตบัตรในระบบออนไลน์ หากท่านใดได้ดาวน์โหลดเกียรติไปก่อนหน้านี้แล้ว ก็ขอให้ยกเลิกเกียรติบัตรนั้น และให้ทำการดาวน์โหลดเกียรติบัตรใหม่แทน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พย.56 เวลา 9.00 น.

สนทนา/ฝากข้อความ

 
 
** ประชาสัมพันธ์ **
แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนและครูผู้สอนที่เป็นตัวแทนในระดับภาคแล้ว

1. ขณะนี้ สพป.มส.2 ได้ดำเนินการโอนผลและรายชื่อนักเรียนเข้าไปในระดับภาค เรียบร้อยแล้ว ตามที่ระดับภาคกำหนดไว้ เมือวันที่ 15 พย.56
2. ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนและถูกโอนผลและรายชื่อนักเรียนเข้าไปในระดับภาคแล้ว หากมีปัญหาเกี่ยวกับชื่อ-สกุล หรือ ต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนหรือผู้ฝึกสอนให้ทำหนังสือมายัง สพป.มส.2 ซึ่งเขตจะพิจารณาและจัดการแก้ไขให้ได้จนถึงระดับภาคปิดระบบ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 (ติดต่อส่งข้อมูลให้ ศน.สมคิด ศรีธร ทางอีเมล์ [email protected] ด่วน)
3. หลังจากระดับภาคปิดระบบ การเปลี่ยนตัวหรือแก้ไขชื่อ-สกุลให้ยื่นคำร้องในระบบของภาค ภายในวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2556 (การเปลี่ยนตัวให้เป็นไปตามระเบียบของ สพฐ.)
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 ธันวาคม 2556 และสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันได้ตั้งแต่ 1 – 15 ธันวาคม 2556
ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจาก สพม.40 | สนทนา/ฝากข้อความ
 
 
ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ณ สพป.มส.2
 
 
 
 






 
 
** นัดหมายการประชุม **
        วันที่ 1 พ.ย. 56
ภาคเช้า ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทุกฝ่าย
ภาคบ่าย ประชุมเฉพาะคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
        วันที่ 4 พ.ย. 56
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้งหมด และจะมีการแบ่งการประชุมเป็นกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อเตรียมการตัดสิน

ดาวน์โหลด : คำส้งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการจัดงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 | คำส้งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน | รายชื่อแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน | หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ ทุกฝ่าย ในวันที่ 1 พย.56 (ภาคเช้า) | หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ เฉพาะฝ่ายอาคารสถานที่ ในวันที่ 1 พย.56 (ภาคบ่าย) |หนังสือเชิญประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขัน ในวันที่ 4 พย.56
 
 
24 ตค.56 ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฝ่ายอาคารสถานที่ ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส.2 เพื่อเตรียมจัดอาคารและสถานที่สำหรับใช้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้ร่วมกันวางแผนผังการจัดงาน การจัดเตรียมห้องเรียน อาคาร และการจัดเต้นท์ ซึ่งมีแผนผังออกมาดังภาพนี้ ครับ



ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เต็นท์ จำนวน 45 เต็นท์ โดยได้ร่วมมือร่วมแรงใจ สามัคคีกันของเจ้าหน้าที่และนักการภารโรงของโรงเรียนทั้ง 3 อำเภอ ในการระดมขอยืมเต็นท์จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมาจัดงานในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณจริง ๆ ครับ
        และในการเตรียมสถานที่ครั้งนี้ อาจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันในรายการที่ใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอเป็นสถานที่แข่งขัน เป็นสถานที่่อื่นครับ เพราะว่าในช่วงเวลานั้นหอประชุมไม่ว่างครับ ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกันครับ ซึ่งเดิมเราได้วางแผนเตรียมจัดการแข่งขันในสถานที่ต่าง ๆ ไว้ดังนี้ คลิกนี่ครับ >>สถานที่และกำหนดการจัดการแข่งขัน (ฉบับร่าง)
** นัดหมายการประชุม **
        วันที่ 1 พ.ย. 56 ภาคเช้า ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย
ภาคบ่าย ประชุมเฉพาะคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
        วันที่ 4 พ.ย. 56 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้งหมด และจะมีการแบ่งการประชุมเป็นกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อเตรียมการตัดสิน


 
 
วิดีโอการแข่งขัันโครงงานคุณธรรม ม.1-3 ของโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ณ เมืองทองธานี
 
 
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร งานศิลปฯ 63 ระดับเขต สพป.มส.2 Download
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์www.sornorkid.com
 
 
ประกาศ สพป.มส.2 ปิดระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 56

 
 
แจ้ง เรื่อง การลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 สพป.มส.2

    เนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่งติดต่อขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงขอขยายการปิดระบบการลงทะเบียนไปเป็น ภายในวันที่ 15 ต.ค. 56 นี้ นะครับ โปรดรีบดำเนินการโดยด่วน
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการลงทะเบียนออนไลน์ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ของตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ ทั้ง 20 ศูนย์ วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส.2 โดย...ศน.สมคิด ศรีธร และทีมงาน
* มีข้อสรุป ดังนี้
1. สพป.มส.2 แจ้งชื่อเว็บไซต์สำหรับใช้เป็นสื่อการในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
2. มอบ username และ password ให้การเข้าสู่ระบบกลุ่มโรงเรียนให้กับตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ ทั้ง 20 ศูนย์
3. แจ้งชี้รายละเอียด พร้อมการสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรมลงทะเบียนออนไลน์
4. ให้ตัวแทนศูนย์เครือข่ายลงมือปฏิบัติ ดังนี้
    4.1 Login เข้าสู่ระบบกลุ่มโรงเรียน
    4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อโรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายของตัวเอง หากพบข้อผิดพลาดให้ทำการแก้ไขทันที
    4.3 ดำเนินการลงทะเบียนให้กับนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอย่างถูกต้องสมบูรณ์
    4.4 พิมพ์ username และ password ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย แล้วนำไปมอบให้โรงเรียนแต่ละโรงดำเนินการ Login เข้าสู่ระบบโรงเรียน แล้วปฏิบัติ ดังนี้
        1) ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน หากพบข้อผิดพลาดให้ทำการแก้ไข
        2) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนของโรงเรียนตนเอง ที่ตัวแทนศูนย์ได้ลงทะเบียนให้แล้ว หากพบข้อผิดพลาดให้ทำการแก้ไข
        3) โรงเรียนแต่ละโรงกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันในแต่ละประเภท หรือส่งเป็นเอกสารมายัง ศน.สมคิด ศรีธร
        4) สำหรับการลงทะเบียนของนักเรียนพิการเรียนร่วม ให้ตัวแทนศูนย์ฯ ลงทะเบียนเท่าที่มีข้อมูลอยู่ และให้แต่ละโรงเรียนลงทะเบียนเพิ่มเติมเอง เพราะไม่มีการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์ฯ แต่จะเป็นการแข่งขันแบบรวมกันทั้งหมดครั้งเดียวในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
        5) พิมพ์ตารางการแข่งขัน บัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน (ยังพิมพ์ไม่ได้เพราะยังไม่ได้จัดทำตารางแข่งขัน ต้องรอการลงทะเบียนให้ครบเสียก่อน แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
ปัญหาที่พบ
    1. รายการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ชั้น ป.1-3 ** ไม่ได้แยกเป็น 2 ประเภทนะครับ คือ ประเภทร่อนไกล 1 ทีม และ ประเภทร่อนนาน 1 ทีม แต่ให้ 1 ทีม/โรงเรียน ได้ทำการแข่งขันทั้ง 2 ประเภทนี้ แล้วนำคะแนนมารวมกัน แล้วคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์เพียง 1 ทีมเท่านั้น
    2. รายการแข่งขันสภานักเรียน ซึ่งในตารางจัดการแข่งขันกำหนดว่าให้มีการจัดการแข่งขันในระดับ ป.1 – ป.6 และ ป.1 – ม.3 ซึ่งได้สอบถามไปยังทีมงานในระดับภาคแล้ว ให้คำตอบว่าเขาเขียนเกณฑ์ผิดพลาดให้เปลี่ยนเป็นระดับ ป.1 – ป.6 และ ม.1 – ม.3 ครับผม
    3. ปัญหาการลงทะเบียนชื่อซ้ำกับ และลบไม่ได้ ติดต่อ น้องอู๋ ครับ 084-8035670 จะช่วยลบให้ครับ
*** สพป.มส.2 จะปิดระบบการรับลงทะเบียนทั้งหมดภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เพื่อที่จะสรุปผล และนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนจัดตารางการแข่งขัน และดำเนินงานทางด้านต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งจะแจ้งให้โรงเรียนทราบอีกครั้ง สอบถามปัญหาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศน.สมคิด ศรีธร
Tel : 080-1225455 Email : [email protected] หรือ ฝากข้อความไว้ที่เว็บไซต์ www.sornorkid.com
 
 
ประชุมภายในกลุ่มนิเทศฯ เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสาระวิน
 
 
เว็บไซต์ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปี 2556
สพป.มส.2 ขยายการปิดรับสมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2556 เพื่อจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและส่งผลงานเข้าร่วมในระดับภาคเหนือ ภายวันที่ 31 ตุลาคม 2556
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 
**** ประกาศจาก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 *****

ประกาศ เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 >>ดูรายละเอียดแผนการดำเนินงาน และดาวน์เอกสารเพิ่มเติมได้ที่

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ

รายละเอียดกิจกรรมคลินิกครู ปี 54 | เกณฑ์การประเมินกิจกรรมคลินิกครู ปี 55
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
  กำหนดส่งข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ตามมติให้ที่ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายและผู้รับผิดชอบงาน เมื่อวันที่ 29 สค.56 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส.2 มีดังนี้ 1. กำหนดส่งรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายฯ เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำศูนย์เครือข่ายฯ จำนวน 2 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลผลการแข่งขันภายในศูนย์ แล้วนำมาดำเนินการลงทะเบียนให้กับนักเรียนทางเว็บไซต์ http://www.north63.sillapa.net/sp-msn2/ โดยพร้อมเพียงกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่ (ศน.สมคิด ศรีธร) เป็นผู้จัดอบรมและให้คำแนะนำวิธีการลงทะเบียน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 2. กำหนดส่งรายชื่อผู้บริหารโรงเรียน / คณะครู / บุคลากรทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้แต่ละศูนย์ฯ คัดเลือกผู้บริหาร หรือ ครู หรือ บุคลากรทางการศึกษา หรือ ผู้ที่อยู่หน่วยงานอื่น หรือ ผู้ทีเกษียณอายุไปแล้ว หรือ เจ้าของกิจการ ร้านค้า หรือ ผู้ที่มีภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับได้ มาเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในรายการแข่งขัน กำหนดส่งรายชื่อกรรมการตัดสิน ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 3. กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เพื่อคัดเลือกไปประกวดแข่งขันในระดับภาคเหนือ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 4. กำหนดส่งรายชื่อโรงเรียนเพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู ในระดับภาคเหนือ ลักษณะกิจกรรม เป็นการนำเสนอนิทรรศการผลงานโรงเรียนและครู นำเสนอผลงานดีเด่น ตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2556 รวม 5 กลยุทธ์ และ 8 นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ “2556 ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ซึ่งจะมีการประกวดการจัดนิทรรศการภายในเต็นท์ และจะมอบเกียรติบัตรให้ในวันพิธีปิด ส่งภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 5. กำหนดส่งรายชื่อโรงเรียนเพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน ระดับภาคเหนือ ลักษณะกิจกรรม เป็นการนำเสนอผลงานและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามเต็นท์ ตลอดระยะเวลา 3 วัน โดยมีการนำเสนอให้มีความน่าสนใจ มีการสาธิต กระบวนการผลิต เพื่อการเรียนรู้ และจัดตกแต่งในสวยงานตลอดงาน ส่งภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 6. กำหนดส่งรายชื่อและผลงานของครูและผู้บริหารเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมเข้าประกวดกิจกรรมคลินิกครู ระดับภาคเหนือ ซึ่งเป็นการประเมินผลงาน ที่นำมาจัดนิทรรศการ ลักษณะกิจกรรม คลินิกครู เป็นการนำเสนอผลงานที่เป็น Best Practices โดยนำเสนอในรูปแบบคลินิกการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. ผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอน 4 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 1 ผลงาน รวม 4 ผลงาน 2. ผลงานดีเด่นทางการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร และหรือผลงานดีเด่นของสถานศึกษา จำนวน 1 ผลงาน กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 7. กำหนดส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการครู ระดับภาคเหนือ จำนวน 3 คน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวข้อสัมมนา “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และคณะ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์) ส่งภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 8. กำหนดส่งรายชื่อนักเรียนและครูเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา สมัชชาสภานักเรียน ในระดับภาคเหนือ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ทีม ทีมละ 3 คน และ ครูผู้ควบคุม 1 คน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์) ส่งภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 9. กำหนดส่งรายชื่อนักเรียนและครูเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกการศึกษา ในระดับภาคเหนือ จำนวน 3 โปรแกรม คือ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์) โปรแกรมที่ 1 ท่องโลกการศึกษา นครเพชรบูรณ์ นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 นักเรียน 2 คน และ ครู 1 คน โปรแกรมที่ 2 ท่องโลกการศึกษา โซนเหนือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน 2 คน และ ครู 1 คน โปรแกรมที่ 3 ท่องโลกการศึกษา โซนใต้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน 2 คน และ ครู 1 คน 10. หลักเกณฑ์ และวิธีการประกวด เกณฑ์การตัดสิน สพฐ. ได้จัดทำรายละเอียดกิจกรรม และหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน ทั้งในระดับสถานศึกษา ศูนย์เครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ โดยให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับต่าง ๆ  
  ประกาศ โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังในให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานยกย่องหน่วยงานและสถาบันศึกษาที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีการจัดประกวด ดังนี้ 1. การประกวดลูกจ้างและข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยอดเยี่ยม 2. การประกวดลูกจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม 3. การประกวดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม 4. การประกวดลูกจ้าง ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม 5. การประกวดสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม 6. การประกวดลูกจ้าง ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษยอดเยี่ยม 7. การประกวดสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษยอดเยี่ยม ผู้ขอรับการประเมิน หน่วยงาน สถานศึกษา สามารถเสนอผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://personnel.obec.go.th/personnel หรือ http://www.facebook.com/pobec กำหนดให้บูรณาการดำเนินการร่วมกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 และมอบหมายให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดแข่งขัน โดยกำหนดการจัดการประกวดระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2556 กำหนดให้ สพป. สพม. ดำเนินการคัดเลือกและแจ้งผลให้ระดับภาค ภายใน 31 ตุลาคม 2556 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 30 กันยาน 2556  
  ผู้ประสานงาน นายสมคิด ศรีธร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ โทร. 080-1225455 อีเมล์. [email protected]  

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 172
จำนวนทีม 1,560
จำนวนนักเรียน 3,275
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,960
จำนวนกรรมการ 805
ครู+นักเรียน 5,235
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,040
ประกาศผลแล้ว 189/191 (98.95%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 46
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 49
สัปดาห์ที่แล้ว 81
เดือนนี้ 336
เดือนที่แล้ว 1,345
ปีนี้ 3,348
ทั้งหมด 208,731